Duchowość Świętej Faustyny

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM
s. M. Nazaria Dłubak ZMBM

Wydawnictwo AA sc

ISBN 83-909397-8-9

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Kraków 2000

ISBN 83-88086-25-1

Wydawnictwo AA sc - ul. Straszewskiego 1, 31-101 Kraków
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - ul. Siostry Faustyny 3, 31-420 Kraków