Dzienniczek Świętej Siostry Marii Faustyny Kowalskiej

(Miłosierdzie Boże w duszy mojej)

Wydawnictwo Księży Marianów
Warszawa 1993

ISBN 83-85040-63-3

Cena: różna w zależności od wydania

Wydawnictwo Księży Marianów - ul. Św. Bonifacego 9, 02-754 Warszawa