Jezu, Ufam Tobie

Wybrane modlitwy Świętej Faustyny

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków 2000

ISBN 83-909411-0-4

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - ul. Siostry Faustyny 3, 31-420 Kraków