Jesus, I trust in You
Ježíši, důvěřuji Ti!
  

Rubriky

 

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva
(699)