MIEJSCA POBYTU ŚWIĘTEJ FAUSTYNY
Kościół Świętego Jakuba
w Warszawie

W swoim "Dzienniczku" Św. Faustyna wspomina o świątyni do której wstąpiła nazajutrz po przyjeździe do Warszawy w lipcu 1924. roku. Był to kościół Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny przy placu Narutowicza (obecnie Św. Jakuba) przedstawiony na poniższych fotografiach.