Święto Bożego Miłosierdzia '98
KRAKÓW - ŁAGIEWNIKI 19.04.1998

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. (299)

Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszyskich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. (699)  

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego; wylewam całe morze łask na dusze które się zbliżą do źródła miłosierdzia. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. (699)  

W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. (699)