Święto Bożego Miłosierdzia
Komunia święta

Uczestnictwo w łaskach przygotowanych przez Pana Jezusa na żwięto Milosierdzia jest związane z pełnym udziałem w liturgii Mszy świętej, czyli z przystąpieniem do Komunii świętej, z którą łączy się obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar.

Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny:

Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi; rozkoszą Moją jest łączyć się z duszami (...). Kiedy przychodzę w Komunii świętej do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale dusze nawet nie zwr acają uwagi na Mnie, pozostawiają Mnie samego, a zajmują się czym innym. O, jak mi smutno, że dusze nie poznały Miłości. Obchodzą się ze Mną jak z czymś martwym. (1385)

Ach, jak Mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze Mną w Komunii świętej. Czekam na dusze, a one aą dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one Mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami - one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze Mną, jak z czymś martwym, a przecież mam Serce pełne miłości i miłosierdzia. (1447)

Komunia święta w życiu siostry Faustyny

Najuroczystsza chwila w życiu moim, to chwila, w której przyjmuję Komunię świętą. Do każdej Komunii świętej tęsknię i za każdą Komunię świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej. (1804)

Dziś przygotuję się na przyjście Króla. Cóż ja jestem, a cóż Ty, o Panie, Królu chwały - chwały nieśmiertelnej.

O serce moje, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, kto dziś przychodzi do ciebie ? - Tak, wiem o tym, ale dziwnie pojąć tego nie mogę. O, ale gdyby to tylko król, ale to Król królów, Pan panujących. Przed Nim drży wszelka potęga i władza. On dziś przychodzi do mojego serca (...).
Słyszę, że się zbliża, wychodzę na jego spotkanie i zapraszam. Kiedy wszedł do mieszkania serca mego, dusza moja przejęła się tak wielkim uszanowaniem, że z przerażenia zemdlała, upadając do Jego stóp. Jezus podaje mi swą dłoń i pozwala łaskawie zasiąść obok siebie. Uspokaja ją (mówiąc):
Widzisz, opuściłem tron nieba, aby się z tobą połączyć. To, co widzisz jest rąbkiem dopiero, a już dusza twoja omdlewa z miłości, lecz jak się twoje serce zdumieje, gdy Mnie ujrzysz w całej chwale! Lecz chcę ci powiedzieć, że to życie wiekuiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez Komunię świętą. Każda Komunia święta czyni cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z Bogiem. (1810)